O nás

 
Pro Vita - neziskové občianske združenie

Vitajte na našej webovskej stránke !
 
  • zasadzujeme sa o ochranu a propagáciu dojčenia ako prirodzeného spôsobu výživy malých detí 
  • pracujeme pri Novorodeneckej klinike intenzívnej medicíny DFNsP a Lekárskej fakulty UK v Bratislave 
  • našimi členmi sú detskí lekári, sestry a dobrovoľníci - dojčiace matky 
  • poskytujeme informácie odbornej aj laickej verejnosti, bezplatné poradenstvo v otázkach výživy malých detí a techniky dojčenia 
  • organizujeme stretnutia Materského centra v Horskom parku 
  • sme členom medzinárodnej siete organizácií presadzujúcich ochranu zdravia detí prostredníctvom propagácie prirodzeného spôsobu výživy (IBFAN).
  • sme členom Európskej asociácie bánk materského mlieka (EMBA).

 

Dojčenie je jediným prirodzeným spôsobom výživy novorodencov a malých dojčiat.
Kŕmenie umelým mliekom je abnormalita, za ktorú deti platia zdravím.
Každé dieťa má právo na dosiahnutie najvyššej možnej miery zdravia 
(čl. 24 Konvencie práv dieťaťa) 
 Každé dieťa má základné ľudské právo byť dojčené. 

 
 

 

Dotlač publikácie

 
Takmer všetko o dojčení 

 

Môžete si ju objednať emailom s uvedením Vašej presnej adresy.
Napíšte nám na email provita@gtinet.sk 
 
 
 
Čo Vám ponúka Pro Vita?
  • informácie o význame dojčenia pre zdravotníkov aj širokú verejnosť.
  • bezplatné poradenstvo pre dojčiace matky - technika dojčenia, výživa dojčiacej matky,
  • bežné problémy súvisiace s výživou v prvom roku života stretnutia Materského centra v Lesnej škole v Horskom parku (v spolupráci s Nadáciou Horský park).
 

Poukážte 2% svojej dane z príjmov na dobrú vec.

 

 

Podporte aktivity občianskeho združenia Pro Vita  www.provita.sk
so sídlom na I. detskej klinike Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch v Bratislave, ktoré je registrované v zozname prijímateľov vedenom Notárskou komorou SR. 
Potrebné údaje o nás:
Názov: Pro Vita
Právna forma: občianske združenie
Sídlo:  1. detská klinika DFNsP, Limbová 1, 833 40, Bratislava
IČO: 30843120
 
 

 

 

 Prečo je dojčenie také dôležité, že sa ním zaoberajú zdravotníci, mimovládne skupiny ako aj medzinárodné organizácie (Svetová zdravotnícka organizácia, OSN, UNICEF) ? 


Materské mlieko je tou najlepšou a najprirodzenejšou stravou pre malé deti. Nielenže má ideálne zloženie dokonale prispôsobené výživovým nárokom novorodencov a dojčiat, ale zároveň sa vyznačuje radom ďalších unikátnych vlastností, ktoré nemá ani to najkvalitnejšie umelé mlieko. Účinne chráni malé deti pred infekciami, alergickými ochoreniami ako aj rozvojom civilizačných ochorení v neskoršom veku. Látky obsiahnuté v materskom mlieku stimulujú rozvoj mozgu a jeho funkcii. Dojčenie je prospešné nielen pre ďalší vývoj dieťaťa ale aj pre zdravie dojčiacej matky. 
 
Umelé mlieko nechráni deti pred ochoreniami. Nestimuluje rozvoj imunitného systému. Nepodporuje rozvoj mozgu. Práve naopak, umelá výživa sa často podieľa na vzniku závažných ochorení. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že každý rok umiera v krajinách tretieho sveta 1.5 milióna detí na ochorenia spôsobené umelou výživou. V rozvinutých krajinách umelá výživa prispieva k chorobnosti detskej a perspektívne aj dospelej populácie. 
 
Ak je dojčenie prirodzeným spôsobom výživy, prečo potrebuje ochranu, prečo ho treba propagovať?

Dojčenie je ohrozené a tým je ohrozené aj zdravie miliónov detí na celom svete.  Nedostatočne informované ženy až príliš často prevádzajú svoje deti na umelú výživu. Zdravotníci nezriedka nevenujú výžive malých detí dostatočnú pozornosť. Ak aj majú snahu pomôcť matke úspešne dojčiť, mnohí z nich nemajú dostatočné teoretické vedomosti a praktické skúsenosti, aby dokázali dojčiacej žene poskytnúť adekvátnu podporu.
 
Dojčenie ako prirodzený spôsob výživy je takmer na celom svete vytláčané bezohľadným marketingom umelých náhrad materského mlieka. Firmy vyrábajúce umelé mlieka, detské kaše, detské čaje, fľaše, cumlíky a pod sú si vedomé, že ich produkty sa nemôžu vyrovnať prirodzenej výžive materským mliekom. Napriek tomu investujú obrovské prostriedky do marketingových kampaní, zavádzajú odbornú aj širokú verejnosť, nezriedka porušujú zákony a medzinárodné konvencie, a to všetko s jediným cieľom: Zvýšiť predaj svojich výrobkov a beztak miliardových ziskov aj za cenu potláčania dojčenia a následného zhoršenia zdravia miliónov ľudí. 
 
Mimovládne organizácie v mnohých krajinách sveta v spolupráci s UNICEF-om, Svetovou zdravotníckou organizáciou a mnohými inými inštitúciami pracujú na zlepšení informovanosti odbornej a laickej verejnosti ako aj na legislatívnom obmedzení marketingového tlaku nadnárodných spoločností. Je neprípustné, aby bolo zdravie svetovej populácie ohrozované len kvôli sebeckým záujmom niekoľkých nadnárodných spoločností.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alebo 

 

 

 

Učebnica dojčenia pre mamičky.